Eusses-tu soixante conseillers

Eusses-tu soixante conseillers
Eusses-tu soixante conseillers, consulte-toi pourtant toi-même. Proverbe Juif

Eusses-tu soixante conseillers, consulte-toi pourtant toi-même.

Proverbe Juif

Qu'en pensez-vous?